Navigation Menu+

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze website als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid
Sander Hofman, verder genoemd de beheerder van deze website, stelt gegevens op deze website beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel de beheerder met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de website verstrekte gegevens en informatie, garandeert hij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. Als u foutieve of incomplete informatie op de website tegenkomt, dan nodigt de beheerder u van harte uit om dit kenbaar te maken. De beheerder aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Gerelateerde internetsites
Deze website kan links bevatten naar andere websites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van de beheerder. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door de beheerder. De beheerder is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van websites die een link hebben opgenomen naar deze website of waarvan een link op deze website is opgenomen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij de beheerder of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de beheerder. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de beheerder.