Navigation Menu+

Concertgebouw / JT Bioscoop

Posted on 9 Apr 2012 | 1 comment

Op 31 mei 1885 werd het concertgebouw geopend in de Jan Heinsstraat. De zaal bood plaats aan 1400 personen en de akoestiek was er uitmuntend. Het concertgebouw was in de vroege 20e eeuw voornamelijk de plek voor klassieke en chorale muziek, maar later werden er revues opgevoerd, concerten gegeven, en films gedraaid. In 1935 kreeg het concertgebouw concurrentie van het Casino aan de Parade. In de jaren ’60 werd het concertgebouw getroffen door een ramp: een defecte gasleiding zorgde voor een enorme ontploffing vlak voor de hoofdingang van het gebouw. De voorgevel en een gedeelte van de zaal werden totaal vernield. Een restauratie was niet meer mogelijk en het gebouw werd gesloopt. In 1975 opende Eurocinema (JT Bioscoop) op de plek van het concertgebouw haar deuren.

Bron: Stadsarchief.nl   Type: Foto   Datering: ca. 1905

1 Comment

  1. Hello admin, i’ve been reading your posts for some time
    and I really like coming back here. I can see that you probably don’t make money on your blog.
    I know one interesting method of earning money, I
    think you will like it. Search google for: dracko’s tricks

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>